Hotline:0979.770.507

haithinhvp

Catalogue

Quy cách in
In 4 màu, Giấy Couche 150gsm, đóng 2 kim giữa.
Kích thước
100 cuốn
200 cuốn
500 cuốn
1.000 cuốn
12 trang
3.900.000

4.200.000
4.800.000
5.900.000
16 trang
5.000.000

5.400.000
6.300.000
7.850.000
20 trang
6.000.000

6.700.000
7.900.000
9.850.000
24 trang
7.000.000

7.950.000
9.400.000
12.000.000
28 trang
8.000.000

9.200.000
10.900.000
13.800.000
32 trang
9.000.000

10.400.000
12.400.000
15.800.000
Thời gian
3 ngày
3 ngày
3 ngày
3 ngày